رویا

                                 گاهی در خواب جمله هایی مینویسم : 1.با دیوارها حرف میزنم آنها به حرفهایم گوش میدهند. 2.به ستاره هایت نبال!... آنها ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 37 بازدید
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
آبان 83
1 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
6 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
5 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
4 پست
اسفند 81
3 پست
بهمن 81
3 پست
دی 81
5 پست
آذر 81
3 پست