ترديد

می خواهم خط خطی هايم روی صفحهءدوستی جاودان بماند.

پريِ غمگين! ...بيا در دواتم سياه شو!...بيا وروی کاغذ پاره هايم قدم بزن!بگذار برای يک بار هم که شده صدای خنده هايت صفحه ام را رنگی کند!

گاهی در گوشه ای کز کرده ای و اشک ميريزی و من فقط در خيالم تصويرخيس و مه گرفته ات را می بينم...آن وقت سرما تا مغز استخوانم رسوخ ميکند و بی تاب ميشوم...اما ٬چه فايده؟....دستهای من ازگونه های تو خيلی دورند.

حتماًگاهی هم ميخندی...دريغ !... برکويرخيالم حتی نسيمی از لذت شنيدن خنده هايت نمی وزد.ياد گرفته ام که فقط شريکِ خيالِ اشکهايت باشم.آه!!

پريِ فراری!تصوير آرزوهای دست نيافتنی و محال !هيچ مرا ديده ای؟؟هرگز به من انديشيده ای؟  يا آنچنان در برکه خواهش های خود شناوری که مجال سر برآوردن و نگريستن نداری.

گاه خسته ميشوم!...خودم به خودم ميگويم:خسته نباشی!...گاه در انجام کار سختی موفق ميشوم.باز به خودم ميگويم:آفرين!تو معرکه ای!گاه ميبازم.باز به خودم ميگويم:قوی باش!دوباره تلاش کن!حتماًموفق ميشوی........گاه ٬ غمگين ميشوم ....دلتنگ و ضربه پذير....باز به خودم....نه!

ديگر به خودم هيچ نميگويم!....فقط منتظر ميمانم که بيايی و بگويم:«دلم شکسته ست»....و  بگويی:«خوب ميشه٬ خسته ست»....و انتظار ٬ انتظار.... و انتظار...انتظاری بی پاسخ!...آن وقت شبيه تصوير تو ميشوم.02.gif

هميشه هستم ....هيچ وقت نيستی!....

ميخواهم اين خط خطی ها روی صفحهءدوستی جاودان بمانند!

پريِ گمشده!....آيا تو چيزی بيش از يک فريب هستی؟؟؟

 نميدانم ؟!...بيا و در دواتم خود را سياه کن!....حالا٬سياهی  ! چشمهايت را نميبينم!...صادقانه بنويس!تو يک فريب نيستی؟

 

/ 56 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محبوبه

سلام خانم گل، خيلی وقته ازت خبری نيست؟؟ کجايی بابا؟؟؟ همه ما منتظر حضور سبزت هستيم.. فدای تو هميشه شاد و سبز باشيد.

آفتاب

اونطرفا آُفتابی نمی شوی ... در ضمن من مطمئنم که فريب نيست ...

بیگودی

مگخ می شه فراموشت کنم گلم ولی نگفتی چرا اين همه غمگين نکنه...؟

mokh less

کجايی ؟ نيستی چرا ؟‌ هی يه کاری می کنی آدم نگران بشه چرا ؟

ليلي

غزاله جون برای من دعا کن

عسل

سلام من بار اولمه ميام اين جا ...... /صبح خورشيد آمد /دفتر مشق شبم را خط زد/پاک کن بیهوده ست/اگر این خطها را پاک کنم / جای آن معلومست/ای که خط خوردگی دفتر مشقم از توست/من کجا حق دارم/می روم دفتر پاک نويسی بخرم/زندگی را بايد از سر سطر نوشت

mahsatolou2000

سلام قشنگم :اميدوارم خودت به عشق قاقالي لی ...................